Berkana de 18e rune:

Vruchtbaarheid, vrouw, vrouwelijkheid, liefde


Berkana is een sacred space voor

Healing, growing, rising in verbinding.